ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

แนวปฏิบัติในการจัดบริการคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

"แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการจัดบริการคัดกรอง และเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ในสถานบริการและในชุมชน"  เป็นชื่อเต็มของหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะเป็นหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ ปี 2552 ยกเว้นการคัดกรองแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงทันสมัยใช้เป็นแนวทางได้
         ช่วงแรกจะเป็นการพูดถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
          แนวทางที่ใช้สอนและแนะนำกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันสูงนั้น ยังคล้ายเดิม คือเน้นที่การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และการลือกอาหารที่กิน การฝีกการผ่อนคลายน ลดความเครียด การงดเหล้า บุหรี่  และมีประสาบการณ์ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ดี

   ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดหนังสือ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลบยครับ

ขอขอบพระคุณ  สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุขครับ ที่เผยแพร่หนังสือเล่มนี้

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น