ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

มีเพื่อนคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

          เราเคยคิดกันว่า เมื่อเราคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อ เบาหวานความดันมาแล้ว ทำอะไรอีก กลุ่มเสี่ยงมีมากมาย จนไม่รู้จะทำอะไร จะสอนอย่างไร จะติดตามอย่างไร ดูรายชื่อ ดูจำนวนแล้วก็ท้อ  จึงมีการสร้างรูปแบบการให้ความรู้ โดยอาศัย คนในชุมชน สร้าง Coach ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเรา ในการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
          หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการ Coaching หรือสร้างคนที่เป็นกำลัง โดยใช้ อสม. หรือ ผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครจิตอาสาอื่นๆ เนื่อหาของหนังสือกล่าวถึง
          ความจำเป็นในการหาเพื่อดูแล เพื่อเปลี่ยนชีวิต
          การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
          บอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้               เป็นต้น

เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป

ขอขอบคุณ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  ที่ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้

ท่านที่มีความต้องการเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุง Blog นี้ให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ เสนอแนะ โดยการ Comment ได้ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า

  ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดหนังสือ คลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง54


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น