ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

คู่มือการดูแลตนเอง โครงการนำร่องรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน

การดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ เราทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำ ส่วนใหญ่ละเลยการดูแลตนเอง จึงได้มีการจัดทำคู่มือการดูแลตนเอง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวหัวใจ ในคู่มือมีเคล็ดลับ 5 ขั้นตอน ในการดูแลรักษ์หัวใจในที่ทำงาน ดังนี้


เคล็ดลับที่ 1 หาความเสี่ยงของคุณ
เคล็ดลับที่ 2 การกำหนดเป้าหมายลดความเสี่ยงของคุณ
เคล็ดลับที่ 3 ปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงของคุณ
เคล็ดลับที่ 4 บันทึกความก้าวหน้าของการลดความเสี่ยง
เคล็ดลับที่ 5 สร้างเครือข่าย

ผู่สนใจสามารถ download ได้เลย ดดยคลิ๊กที่ปกหนังสือ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น