ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติ โรคพิษสุนัขบ้า

          ในปัจจุบันวิทยาการด้านการดูแลโรคติดต่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงของแนวทางปฏิบัติในการดูแลโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
          แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นสาเหตุการตายในจำนวนไม่มาก แต่มีอัตราการสัมผัสโรคสูง เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับเรามาก อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดจำนวนมาก ประชาชนจึงมีโอกาสถูกสุนัขกัด สัมผัสสุนัขมาก กรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้ใน รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน
          เนื้อหาได้กล่าวถึงตั้งแต่ การวินิจฉัย ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัส การดูแลผู้สัมผัส การให้วัคซีนป้องกัน การให้อิมมูโนโกลบูลิน  การฉีดเพื่อการป้องกัน  เมื่อป่วยหรือมีอาการสงสัย กล่าวถึงอาการที่ยืนยัน การตรวจยืนยัย การดูแลผู้ป่วย รวมถึงการดำเนินการควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การติดตามการระบาดด้วย
          จัดว่าเป็นคู่มือสำหรับ โรคพิษสุนัขบ้าที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดดีครับ ขอขอบคุณกรมควบคุมโรคที่จัดทำหนังสือดีๆ แบบนี้ครับ

  ท่านที่ต้องการดาวน์โหลด สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

พาแแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น