ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

            คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค เป็นคณะกรรมการอิสระที่แต่งตั้งโดยกรมควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปกปป้องสิทธิ์ และสวัสดิภาพของผู้ถูกวิจัย การทบทวนโครงร่างวิจัยของคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการประเมินจริยธรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยเพ่งเล็งที่สิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควร กรรมการจีงต้องพิจารณาตัดสินว่า นักวิจัยควรปฏิบัติข้อใดและอย่างไร โดยคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาประเมินจริยธรรมงานวิจัยได้โดยอิสระ ปราศจากอคติเนื่องมาจากระบบงบประมาณ การบริหารจัดการ นักวิจัย สถาบันวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์การวิจัย (Sponsor)
            พาแลงเคยลงหนังสือวิธีการเขียน โครงร่างวิจัย เพื่อการขอ อว. มาแล้วครั้งหนึ่ง นี่เป็นอีกเล่มที่อยากนำเสนอครับ

  ท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลด หนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น