ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556


          เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ/สถานบริการอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ได้มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ จึงจัดทำคู่มือแนวทางในการเรียกเก็บดังกล่าว
          เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญใช้ประกอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และการรับ ส่งข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการประสานงานระหว่างหน่วยบริการด้วยกันในกรณีต่างๆ
เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว แบ่งเป็นบทๆ ดังนี้

บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยนอก
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีค่าใช้จ่ายสูง
บทที่ 5 ผู้ประสบภัยจากรถกับการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
บทที่ 6 แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควรกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ
บทที่ 7 แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์การจ่ายชดเชย ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 8 การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 9 การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2556
บทที่ 10 แนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 ต้องการ download หนังสือ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย

ขอขอบคุณ สปสช. นครราชสีมาที่เอื้อเฟื้อเอกสาร

กรุณา Comment เพื่ออการพัฒนา blog นี้ด้วยครับ ขอบคุณ

พาแลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น