ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คู่มือพัฒนาทักษะการทำโครงงานสุขภาพชมรมเด็กไทยทำได้ สำหรับวิทยากร

          คู่มือนี้ สำหรับใช้ในโครงการเด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนแกนนำ ให้สามารถทำโครงงานด้านสุขภาพ โดยที่นักเรียนสามารถเลือกเรื่องที่เป็นปัญหาในโรงเรียน ชุมชน
          แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท
          1. แนะนำเรื่องสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
          2. โครงงานเป็นอย่างไร
          3. ทักษะที่จำเป็นในการทำโครงงาน
          4. การทำโครงงานเพื่อสุขภาพ

          หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ที่มีจุดมุ่งหมายจะเข้าสู่ระดับเพชร ในช่วงต่อไป

  ท่านที่ต้องการ Download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง54


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น