ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ก้าวแรก R2R ชาวบริหารฯ ยุคใหม่

R2R
        ความสำเร็จในการทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน นอกจากทีมแพทย์ ทีมนักวิชาการ และทีมผู้เชี่ยวชาญภายนอกกรมควบคุมโรคอีกหลายหน่วยงานที่ช่วยกันรับบทบาทหลัก แต่ในความสำเร็จก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอยู่เบื้องกลังความสำเร็จ พวกเขาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน พวกเขาคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คนกลุ่มนี้ คือ ทีมบุคลากรชาวบริหารทั่วไป     
        เพื่อพัฒนางานประจำที่ทอยู่จึงขอฝากหนังสือ ที่จะเป็นแนวทางในการทำงานด้าน R2R ไว้ด้วย
ขอขอบคุณ สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มาณ ที่ดีด้วยครับ


 ต้องการ Download คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย

พาแลง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น