ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการดูแลครอบครัวสำหรับรพ.สต.

หน้าที่หลักของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือการดูแลด้านปฐมภูมิ คือการดูแลครอบครัว ในระดับพื้นฐาน แต่ยังขาดคู่มือในการดูแล เรารู้จักเครื่องมือ 7 ชิ้น ของ อ.โกมาส และใช้กันทุกเมื่อเชื่อวัน เคยทบทวนหรือไม่ ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ทบทวนดู
          หนังสือนี้เริ่มกล่าวถึงพื้นฐานของครอบครัว การเกิดปัญหาในครอบครัว วิธีการดูแลคนในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีเล่มที่ 2 ได้กล่าวถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคที่เฉพาะ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคเก๊าส์ เป็นต้น น่าจะเป็นคู่มือที่ดี สำหรับ รพ.สต. นะครับ

 ท่านที่ต้องการ Download หนังสือสามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ สปสช. ครับ

พาแลง54 

1 ความคิดเห็น: