ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ก่อนจะแต่งควรจะตรวจ

การแต่งงานเป็นการที่คนสองคนตกลงที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และมีลูก เพื่อสืบสกุลร่วมกัน แต่ก่อนนจะอยู่ร่วมกัน ควรจะเรียนรู้อุปนิสัย พื้นฐานครอบครัว การศึกษาของกันและกันให้ถ่องแท้ แต่ยังมีอีกอย่างที่คู่สมรสควรจะคำนึงถึง คือสภาวะสุขภาพของแต่ละคน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตรที่สมบูรณ์และแข็งแรง ต่อไป

  ท่านต้องการ Download หนังสือ คลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ที่มา สำนักอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น