ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุด..คู่มือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

          การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตัววัยรุ่นเองและผู้ปกครองเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน โดยรวมอีกด้วย การแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้เป็นปัญหาของครอบครัววัยรุ่นเท่านั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้่าน ผู้ปกครอง จึงต้องมีส่วนรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งการป้องกัน และดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยจึงมีคู่มือ 4 เล่ม สำหรับผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ ดังนี้

  

 

ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนหนังสือชุดนี้ครับ

พาแลง 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น