ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การคุมกำเนินสำหรับวัยรุ่น

          การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีการดำเนินการในหลาย ๆ ด้านแบบบูรณาการ แต่ พบว่าอุบัติการของการตั้งครรภ์นังสูงอยู่ พบว่าหนังสือเกี่ยวกับการคุมกำเนินยังมีไม่มาก และ บางครั้งยังไม่เหมาะสมในการใช้สอนนักเรียนหรือวัยรุ่น กองอนามัยการเจริญพันธุ์ได้จัดทำหนังสือนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการหรือให้คำปรึกษาการคุมกำเนินในวัยรุ่น อันจะทำให้อุบัติการของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง

 ท่านที่ต้องการ download หนังสือนี้สามารถ คลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่เอื้อเฟื้อหนังสือครับ

 พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น