ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน


สมุดบันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน อร-14 เมื่อก่อนสำนักงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลสนับสนุนแจกจ่ายให้นักเรียนทุกคน แต่ตอนนี้มีนโยบายกระจายอำนวจ มีการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ รพ.สต. หรือ โรงเรียนต้องดำเนินการจัดทำแบบบันทึกเอง พาแลง54 ได้ลงแบบบันทึกไว้ให้ โรงเรียนหรือ อปท. download ไปจัดทำให้ได้มาตรฐานงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพครับ

      

   
ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง 54


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2557 15:57

    ลองคลิกหลายครั้งแล้ว โหลดไม่ได้ค่ะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม 2557 09:37

    โหลดไม่ได้คะ

    ตอบลบ