ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คู่มือพี่เลี้ยงดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน

          เป็นหนังสือคู่มือสำหรับพี่เลี้ยงตามแนวทาง Dot สำหรับญาติผู้ป่วย อสม. ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โดยจะเน้นที่บทที่ 3 ก่ีเป็นพี่เลี้ยงผู้ป่วย ในระบบ Dot (Directly Observed Treatment . . . เพิ่งรู้นะเนี่ย) โดยให้มีพี่เลี้ยง ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุน  เชื่อว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดีที่สุดในโลกเลย
          หนังสิือนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงเข้าใจบทบาทของตนเอง วิธีให้กำลังใจผู้ป่วย และวิธีการติดตามกำกับการกินยาของผู้ป่วยได้ดี

 
 ท่านที่ต้องการ downl;oad หนังสือ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น