ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติในการออกกำลังกายสำหรับพระภิกษุสงฆ์

          มีคำถามอยู่เสมอๆ ว่าพระสงฆ์ออกกำลังกายได้หรือไม่ ประเด็นหนึ่ง การที่พระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีดัชนีมวลกายสูงเกินค่ามาตรฐาน รอบเอวเกิน 90 ซม. ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อ โรคเรื้อรังทาง Metabolic ประการหนึ่ง  รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนทางโภชนาหการ ประการหนึ่ง เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ผมได้ติดตามและลองค้นหา เกี่ยวกับการออกกำลังกายในพระสงฆ์ จึงพบหนังสือเล่มนี้  "แนวทางเวชปฏิบัติการการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายในพระสงฆ์"  ซึ่งจัดทำโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ไม่ใช่การออกกำลังกายแต่เป็น แนวทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้มีการใช้พลังงาน คล้ายกับการยืดเหยียดมากกว่า ทำให้ดูไม่ประเจิดประเจ้อ ดูสำรวมได้มากพอที่จะไม่ทำให้ดูไม่งามครับ น่าจะนำไปเผยแพร่ดูครับ


ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น