ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

          การออกกำลังกายเป็นการรักษาสุขภาพที่ดี เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส การออกกำลังกายควรปฏิบัติอย่างนี้สัปดาห์ละ 3 -5 ครั้ง ครั้งละไม่ตำกว่า 30 นาที แต่ในสูงอายุ การออกกำลังกายบางประเภท อาจจะหนักเกินไป โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาการทรงตัว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือหกล้มได้
          กรมอนามัยจึงได้จัดทำคู่มือ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ที่ไม่หักโหม และทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการทรงตัว ลดการเกิดการหกล้มได้  ซึ่งเคยมีวิจัยที่ รพ.สุรินทร์ว่าการออกกำลังกายตามวิธีนี้จะช่วยลดการหดล้มได้ในกลุ่มทดลอง

 
  สนใจหนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณ กองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น