ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม 2555

ปี 2555 นี้ แพทย์สภา ได้ออกเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาใหม่ ที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งต้องนำมานั่งปรึกษา กันเพื่อปรับแก้หลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกาแพทยืใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อเกณฑ์มาตรฐานนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและสังคม  มีแทรกอยู่ทุกหมวดของกลุ่มอาการโรค ที่เป็นบทบาทของอาจารย์วิชาหลัก เช่น สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมาร ต้องให้ความสนใจ และดำเนินการสอนให้เข้ากับกลุ่มโรคนั้น ๆ

 ท่านที่สนใจ Download สามรถ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

ทั้งหมด 96 หน้า ขอเชิญผู้สนใจ Download ได้ครับ

พาแลง 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น