ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คู่มือควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2554

โรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในมนุษย์ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมักหมายรวมถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุษย์ รวมทั้งเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ โรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม่ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติซํ้า ซึ่งก็คือ โรคติดต่อจากเชื้อโรคที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปหลายปีแล้ว กลับมาระบาดขึ้นใหม่  ที่กกำลังเป็นหรือมีแนวโน้มเป็นปัญหา  ซึ่งพบว่า ยังคงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคเหล่านี้ให้ทันท่วงที เช่น โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES)   โรคไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA, SEASONAL)   โรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ชนิดอื่น  (INFLUENZA, AVIAN) โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS) กาฬโรค (PLAGUE)   โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME; SARS) นอกจากนี้ยังมีโรคอีกหลายกลุ่ม นับว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก ควรแก่การเก็บเป็นหนังสืออ้างอิงมาก
  ท่านต้องการ download หนังสือสามารถ ลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทำหนังสืออ้างอิงที่ดีออกมาครับ

พาแลง 54


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น