ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการดูแลสุขภาพสตรี ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สตรี - ผู้หญิง เป็นผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เนื่องจากสตรีมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยมากมาย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยสาว วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง วันสูงอายุ  ซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีปัญหาแตกต่างกันไป ทำให้ผู้ให้บริการใน รพ.สต. มีความยุ่งยากในการดูแล ทาง สปสช. และ สสส. สวรช. จึงได้ร่วมกันทำคู่มือเล่มนี้ออกมา เข้าคู่กับหนังสือในชุดเดียวกัน กับหนังสือ 4 เล่มที่ออกมาก่อนล่วงหน้าแล้ว

  ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ

พาแลง54


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น