ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่เพียงแต่จะให้อาหาร ภูมิคุ้มกันโรค แก่ลูก ยังสร้างสายใยรักผูกพันระหว่างแม่ลูก กระทรวงสาธารณสุขจึงพยายามให้มีการอบรม มิสนมแม่ ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว คาดว่าจะสามารถช่วยปกป้อง สนับสนุน ส่งเสริม ให้เด็กได้กินนมแม่ตามสิทธิ์ที่เด็กจะพึงได้รับ
          เอกสารนี้ใช้ประกอบการอบรม มิสนมแม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 
   ท่านต้องการ download สามรถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย

หนังสือนี้จัดทำโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คิดว่าหนังสือนี้จะช่วยในการจัดเตรียมชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวได้


พาแลง 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น