ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มุมมองใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงของบุคคล องค์กรในการใช้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้การจัดหการแบบใหม่ ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ

  ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กเลือกที่ปกหนังสือได้เลย

การท้าทาย การสร้างความเข้าใจว่าชุมชน คือจะดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นสิ่งสำคัญ เพระชุมชน คือฐานของชาติ กระบวนการชุมชน หรือประชาธิปไตยชุมชน ที่ประกอบด้วย สภาผู้นำชุมชน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น