ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ

วันนี้มาแนวแปลกออกไปครับ พอดี ค้นใน google พบมีการแจกหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเป็นหนังสือที่ดี มีความรู้ ในแง่การปฏิบัติ ทางพุทธศาสนา ให้ท่านได้นำไปศึกษา และปฏิบัติกันครับ


  ต้องการ download คลิ๊กที่รูปปกหนังสือครับ

ขอขอบคุณ เว็บ "สมดุลย์แห่งชีวิต" มูลนิธิวุทธานันท์
ที่เอื้อเพื้อครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น