ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

คู่มือการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง:บทบาทอปท.

         "การจัดการดูแลเบาหวาน" เป็นคำที่ถูกต้อง เพราะเบาหวานไม่ใช่โรคที่รักาให้หายขาดได้ แต่ป้องกันไม่ให้เป้นได้ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้  เป้นคำกล่าวในหนังสือเล่มนี้ "คู่มือการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง : บทบาท อปท.และกองทุนตำบล"  เป็นหนังสือที่ สปสช. ได้รวบรวม และเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลควบคุมโรคเบาหวาน ในบทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ กองทุนตำบล เป็นหนังสือที่น่าติดตามและใช้เป็นแนวทางได้ดี

  ท่านที่ต้องการ download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย


หนังสือเล่มนี้มีเนี้อหาน่าสนใจดังนี้ครับ
          - สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทสไทย
          - ความทุกข์ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันสูง
          - เครื่องมือใหม่ในการดูแลเบาหวานและความดันสูง เรียกว่า "กองทุนหลักประกันสุขภาพ"
          - แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเบาหวานความดันสูง โดยเชื่อมโยงกับบทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
          - กระบวนท่าที่ 1 บทบาทกองทุนฯ กับการค้นหาและคัดกรองโรค
          - กระบวนท่าที่ 2 ช่วยกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นโรค
          - กระบวนท่าที่ 3 ช่วยผู้ป่วยให้ควบคุมน้ำตาลได้ และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
          - กระบวนท่าที่ 4 สร้างชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

จะเห็นว่าทั้ง 4 กระบวนท่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี  ดังนั้น ถ้า อปท.เข้าใจบทบาทเหล่านี้ก็จะทำให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนได้

ขอขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ออกหนังสือเล่มนี้มา ให้อปท.เข้าใจบทบาทของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อ download หนังสือ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น