ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน

          ปัจจุบันโรคเรื้อรังที่พบมาก คือโรคเบาหวาน ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติได้  มีผู้ป่วยโรคนี้จำนวนมาก ทำให้เกิดภาระหนักที่โรงพยาบาล จึงมีแนวคิดเพื้อลดความแออัด ในโรงพยาบาล โดยการจัดให้ผู้ป่วยเหล่านี้ ออกไปรับยาตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  แต่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เองก็ไม่ได้รับการพัฒนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ สปสช. จึงได้จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
         แต่ผมคิดว่าก็ยังยากไปสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. (เหมาะกับแพทย์จบใหม่ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปมากกว่า)


  ผู้ต้องการ Download คลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ


          ในหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นตำราฉบับสมบูรณ์ ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ต้องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพราะเนื้อหาครบสมบูรณ์ ตั้งแต่ พยาธิกำเนิด อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน การรักษา  รวมไปถึงการคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเริ่มจาก
          - หลักการเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน
          - การประเมินความเสี่ยงการเกิดดรคเบาหวาน
          - ชนิดของโรคเบาหวาน
          - แนวทางการคัดกรองการวินิจฉันดรคเบาหวานในผู้ใหญ่
          - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
          - การให้ความรู้โรคเบาหวาน เพื่อการดูแลตนเอง
          - การให้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
          - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
          - เป้าหมายการรักษา การติดตาม การประเมินผลการรักา และการส่งปรึกษา
          - การวินิจฉัย ประเมิน และป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน
          - แนวทางการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจและสมอง
          - แนวทางการตรวจค้น ป้องกันและการดูแลรักาเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
          - การคัดกรอง วินิจแย และรักาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
          - การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
          - เยาหวานในหญิงมาครรภ์
          - บทบาทสถานบริการและตัวชี้วัด
          - การให้บริการเบาหวานโดยเภสัชกร ร้านยาคุณภาพ      ฯลฯ

ขอขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้รวบรวมตำราออกมาให้เราได้ศึกษาและนำมาพัฒนาตนเองในการดูแลผู้ป่วยได้

ท่านที่สนใจกรุณาคลิ๊ก       Download หนังสือได้ที่นี่   หรือคลิ๊กที่รูปปกหนังสือ
พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น