ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

คู่มือ DPAC สำหรับเจ้าหน้าที่

DPAC

เป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่จริง ๆ แล้วกิจกรรมของ DPAC มีมานานในชื่ออื่น เช่น โครงการลดพุง หรือลดรอบเอว ฯลฯ ที่กรมอนามัย , กองโภชนาการ ได้ดำเนินการมานานแล้ว แต่เมื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ ก็ต้องอรรถาธิบายกันอีก

DPAC มาจากคำว่า Diet Physical Activity Clinic  เป็นคลินิกที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา ในการลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง (ไม่ใช่ เฉพาะลดความอ้วน แต่ ความเสี่ยงส่วนใหญ่มาจากความอ้วน เลยเน้นที่ความอ้วน) รายบุคคล  มากกว่ารายหมู่คณะ

    คลิ๊กที่รูปปกหนังสือ เพื่อ  download

การดำเนินงานมีการเปลี่ยนรูปแบบไปมาก จึงมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานอีก ตามคู่มือที่แจกให้ จังหวัดละ 1 เล่ม เป็นตัวอย่าง ผมจึงถือโอกาสนี้ค้นหาที่มาของหนังสือ และ หาแหล่งให้ท่านได้ download กัน

ในคู่มือนี้จะกล่าวถึงที่มาของคลินิก DPAC 
     แนวทางการจัดตั้ง
     ขั้นตอนการดำเนินงานในคลินิก 
     ขั้นตอนการให้บริการ
     ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฟติกรรม
     การประเมินสุขภาพของผู้รับบริการด้วย

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังดำเนินการคลินิกนี้อยู่ครับ

กรุณา Comment เพื่อการพัฒนาครับ ขอบคุณ

พาแลง54
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น