ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการเสนอรับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 2555

สปสช. ให้มีการจัดทำรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ในหลาย ๆ เครือข่าย เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนาในหน่วยบริการเล็ก โดยมีหน่วยบริการใหญ่เป็นแม่ข่าย ร่วมกันพัฒนา ซึ่งมีผลงานหลายแห่ง แสดงว่ามีผลลัพท์ที่ดี   เครือข่ายที่จัดประกวดกัน ทั้งสิ้น 6 เครือข่าย  ได้แก่

     เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
     เครือข่ายโรคมะเร็ง
     เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง
     เครือข่ายบริการทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
     เครือข่ายบริการจิตเวช         
     เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการประกวดขึ้นมา เพื่อเป็นเฉลยข้อสอบแก่ หน่วยบริการที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด ที่ท่านสามารถเปิดดูและ download ได้


คลิ๊กที่ปกหนังสือ หรือ คลิ๊กที่นี่   เพื่อ download


กรุณา comment เพื่อการพัฒนาครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น