ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่มือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและคู่มือผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือใหม่อีกชุดหนึ่งที่ออกมาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประเมิน อยากให้ทุกคนมีใช้ เป็นเอกสารอ้างอิง

     

ต้องการ download  หนังสือให้ คลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น