ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ชุดความรู้ "การบริโภคไม่ได้สัดส่วน

          หลังจากห่างหายกันไปนาน เนื่องจากสภาวะน้ำท่วม และ ปีใหม่  ผม พาแลงก็กลับมาอีกครั้ง พร้อมหนังสือ 3 เล่ม 1 ชุด เป็นหนังสือที่ สำนักโรคไม่ติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำขึ้น
          ชุดความรู้ "การบริโภคเกินไม่ได้สัดส่วน"   ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ

มันเกิน    หวานเกิน    และ เค็มเกิน

       
ท่านต้องการ Download หนังสือ  สามารถ Click ที่ปกหนังสือ ได้เลย


เริ่มจากการพูดถึง
     - แบบแผนการบริโภคอาหารไขมัน น้ำตาล เกลือ ของคนไทย 
     - ผลกระทบทางสุขภาพจากการทานอาหารไขมันเกิน  เค็มเกิน หวานเกิน
     - กลไกการเกิดโรคไม่ติดต่อกับการทานไขมันเกิน เค็มเกิน หวานเกิน
     - ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (มันเกิน)
     - สารอาหาร สัดส่วนที่เหมาะสม
     - ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหาร  (ทุกเล่ม)
     - ธงโภชนาการ  (เค็มเกิน)
     - รายการอาหารแลกเปลี่ยน  (เค็มเกิน)
     - ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง  (เค็มเกิน)
     - วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ  (ทุกเล่ม)
     - หลักการและคำแนะนำการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง แกลุ่มป่วย
     - อาหาร แดช  DASH Diet
     - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน  (หวานเกิน)
     - น้ำตาลแท้ น้ำตาลเทียม กับโรคเบาหวาน  (หวานเกิน)
     - ดัชนีน้ำตาล Glycemic Index   (หวานเกิน)
     - วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร มันเกิน เค็มเกิน และ หวานเกิน

ขอขอบคุณ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดทำหนังสือชุดนี้มา เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

คลิ๊กที่ลิ้งค์ ถ้าท่านต้องการ     Download หนังสือ มันเกิน

คลิ๊กที่ลิ้งค์ ถ้าท่านต้องการ     Download หนังสือ หวานเกิน

คลิ๊กที่ลิ้งค์ ถ้าท่านต้องการ     Download หนังสือ เค็มเกิน

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น