ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

เกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ปี 2555

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT  ระดับจังหวัดและเขต ทั่วประเทศ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในช่วงวันที่ 16 - 18 มกราคม 2555  นั้น  ได้มีการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การประเมิน โดยออกคู่มือเล่มใหม่ ปี 2555 มาให้ได้ดาวน์โหลดกัน 


                                                              คลิ๊กที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร .doc

ท่ายนที่ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ให้ติดตามได้ที่  http://kmddc.go.th/banneritem.aspx?itemid=4608 

ภายในหนังสือจะมี เกณฑ์ต่าง ๆ ของอำเภอเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ  รวมถึงเกณฑ์การดูแลระดับโารคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก เอดส์ ฯลฯ  ในเว็บจะมี ไฟล์ .doc ให้ด้วย   
คิดว่าจะมีโประโยชน์กับผู้สนใจ  

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น