ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คู่มือ "รักนะ แต่อยากให้ปลอดภัย"

ปัญหาวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก อาจเป็นเพราะสื่อ การศึกษาด้านเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง การมีคู่มือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่เพียงพอ คู่มือการใช้ชีวิตในวัยรุ่น ยังไม่มาก  ทำให้วัยรุ่นขาดความรู้ ทั้งหนังสือต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ สีสัน และความทันสมัย ไม่พอ จึงเป็นเหตุให้วัยรุ่นไม่สนใจอ่าน  หนังสือ "รักนะแต่อยากให้ปลอดภัย" มีสีสันสดใส เหมาะสมกัยวัยรุ่น และ เนื้อหาดีมาก น่าสนใจ จึงขอนำเสนอมา ณ ที่นี้ ครับ


พาแลง54ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น