ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คู่มือโรคเลปโตสไปโรสิส สำหรับ อสม. และประชาชนทั่วไป

ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า สภาวะน้ำท่วมก็ตาม การเกี่ยวข้าว ก็ตาม เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคติดต่อบางอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะ โรคเลปโตสไปโรสิส หรือ โรคฉี่หนู ที่เกิดขึ้นมากในภาคอีสาน ในช่วงที่เกี่ยวข้อวนี้ มาผู้ป่วยจำนวนมาก และมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกคู่มือการดูแลตนเอง ของ อสม. และ ประชาชนเกี่ยวกับโรคฉี่หนู่ ที่เป็นตัวปรับปรุงใหม่มาให้


Download หนังสือ กดที่รูปปกหนังสือ 

หนังสืแล่มนี้ เนื้อหาจะคล้าย ๆ กับเล่มเวอร์ชั่นที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
เนื้อหาบอกเกี่ยวกับโรคฉี่หนู สาเหตุ  เชื้อที่ก่อโรค  แหล่งของเชื้อ  เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร
ติดโรคแล้วจะมีอาการอย่างไร  ทำไมบางคนป่วย บางคนไม่ป่วย
ป่วยแล้วป่วยอีกได้ไหม  ป้องกันตนเองจากโรคนี้อย่างไร  และ
ชุมชนจะสามารถช่วยป้องกันการแพร่ของโรคได้อย่างไร

นับว่าเป็นหนังสือที่ดีที่ใช้ในการอบรม หรือเป็นสื่อให้ อสม. นำไปสอนชาวบ้าน

สนใจหนังสือเล่มนี้  Download ได้ที่นี่

ค้นจาก http://thaigcd.ddc.moph.go.th/   ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น