ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการปฏิบัติงาน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

          เดือนที่แล้วเกิดการระบาดของโรคมือเท้าปาก (Hand foot mouth disease) ในศูนย์เด็กเล็ก มีเด็กป่วยไปหลายคน มานั่งนึ ๆ ดู ทบทวนถึงความรู้ที่มีอยู่ในหัว พบว่า มีน้อยมาก จึงได้ไปค้นตำรา Textblok  มาอ่าน แต่นึกถึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เขาจะอ่าน textbook หรือ มีเอกสารที่พอจะอ้างอิงถึงเรื่องนี้ที่พอจะทบทวนไหม และก็พบหนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

   ต้องการ download หนังสือ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือ
          ในหนังสือเล่มนี้ แบ่งเป็น บท ๆ 

บทที่ 1  บทนำ  พูดทั่วไป และความสคัญของโรค มือเท้าปาก
บทที่ 2  - พูดถึงสถานการณ์ของโรค ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย  รวมถึงมาตรการในการควบคุมโรคของประเทศต่าง ๆ  
             - พูดถึงเชื้อที่เป็นสาเหตุ การติดต่อ ระยะฟักตัว กลุ่มเสี่ง  การก่อโรค
             - อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพ และการรักษา
บทที่ 3  - แยกมาพูดถึงโรค เอนเทอโรไวรัส71 (EV71)  ทั้งพยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย และการรักษาโรค
บทที่ 4  - พูดถึงแนวทางการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก  วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง การนิยามโรค การรายงานและการควบคุมโรค
บทที่ 5  - พูดถึงการส่งสิ่งส่งตรวจ เพื่อตรวจหาเอนเทอโรไวรัส 71
บทที่ 6  - แยกพูดเรื่องมารตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71  ทั้งการป้องกันในโรงพยาบาล ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก  ในชุมชน 
ภาคผนวก
- factSheet  เกี่ยวกับโรคเอนเทอโรไวรัส
- แบบสอบสวนโรค
- แบบส่งสิ่งส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทย์
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก

บางครั้งโรคที่เราไม่ค่อยพบบ่อย เราอาจไม่ได้ศึกษาที่เพียงพอ อาศัยความรู้สึก หรือความรู้เล็กน้อยแล้วอนุมานเอา อาจทำให้การควบคุมโรคได้ไม่ดีและเกิดการระบาดใหญ่ได้ 

หนังสือนี้ สืบค้นได้จาก สำนักจัดการควมรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ท่านที่สนใจ สามารถ  dowmload ได้ที่นี่ 


พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น