ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการประเมินผลตามตัวชี้วัด งานป้องักนและควบคุมไข้เลือดออก

คู่มือการประเมินผลตามตัวชี้วัด งานป้องักนและควบคุมไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ปี 2552
         
           คู่มือฉบับนี้เห็นจะเป็นเล่มล่าสุด ของกรมควบคุมโรคออกมา สำหรับเป็นคู่มือการประเมิน การดำเนินงานไข้เลือดออก ระดับจังหวัด ได้สอบถาม สืบค้นยังไม่มีเล่มใหม่กว่านี้ จึงขออนุญาตใช้เล่มนี้เป็นคู่มือไปก่อน (ถ้าใครเห็นว่ามีเล่มใหม่กว่า กรุณาแจ้งด้วยครับ
           เมื่อถึงเวลา ฤดูที่ สส.จ. จะออกประเมินงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ลูกน้องก็จะเดือดร้อนว่า สส.จ. จะประเมินอะไร คู่มือหายไปตั้งแต่ 5 ส. คราวที่แล้ว สะสางไปหมดแล้ว  เดือดร้อนต้องมาขอถ่ายเอกสารใหม่ เป็นอย่างนี้เสมอ ๆ  จึงได้ ทบทวนคู่มือเล่มนี้มาให้เป็นแนวทางและให้สืบค้นได้ง่าย

  ท่านที่ต้องการ download คลิ๊กที่รูปปกหนังสือ
คู่มือเล่มนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานสำหรับ การควบคุมไข้เลือดออก โดยเฉพาะ

          ในเล่มจะมีการแสดงถึง  นิยามศัพท์  แต่ละคำ เช่น การควบคมโรค ความทันเวลาการสอบาสวนโรค หมายถึงอะไร
          มาตรการงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  จะต้องทำอะไรบ้างอย่างไร 
                    การป้องกันล่วงหน้า ทำอย่างไร การวิเคราะห์สถานการณ์ การลดแหล่งแพร่โรค HI , CI 
                    การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด  การประกาศเตือน การกำจัดยุงลายตัวแก่  การกำจัดลูกน้ำ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สารเคมี
                    การควบคุมระยะยาว  การลดค่า HI . CI การให้ความรู้ ความร่วมมือในชุมชน

          เกณฑ์และตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1  เกณฑ์และตัวชี้วัด การควบคุมการระบาด 
          ตัวชี้วัดที่ 1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
          ตัวชี้วัดที่ 2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก (Index case)ของทุกเหตุการณ์ระดับหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2  เกณฑ์และตัวชี้วัด การควบคุมแมลงพาหะนำโรค
          ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของทีมควบคุมโรค ระดับอำเภอ 
          ตัวชี้วัดที่ 4 ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 
          ตัวชี้วัดที่ 5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 

          แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ และตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ว่าจังหวัดจะสุ่มออกประเมินอย่างไร
          แบบรายงานการประเมินตามเกณฑ์ และตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระดับจังหวัด


สรุปว่า การประเมินมาตรฐานของการดำเนินการควบคุมไข้เลือดออก เน้นการออกปฏิบัติงานของทีม SRRT เป็นหลัก รวมถึงการควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายด้วย

ท่นผู้สนใจหนังสือนี้     สามารถ download ได้ที่นี่

พาแลง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2554 14:00

    ขอบคุณครับ เป็นนสพ. กำลังทำรายงานอยู่พอดี

    ตอบลบ