ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2551

          หลังจากหายไปหลายวัน เพราะไปต่างประเทศ ก็กลับมาเรียบร้อยปลอดภัยดี หลังกลับมาก็เข้าประชุม คปสอ. มี รพ.สต. หลยแห่งได้เสนอการใช้ยารักษาหอบหืดชนิดพ่นละอองฝอย หรือ Neabulizer ซึ่งทางกระทรวงได้แจกจ่ายเครื่อง (หรือใช้งบไทยเข้มแข็งซื้อ .. ไม่แน่ใจ)  แต่เนื่องจากยา Ventolin Neabulizer ไม่อยู่ในกรอบรายการยาของ รพ.สต. ทำให้ไม่สามารถเบิกยามาใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตามได้ติดตามถาม อายุรแพทย์ เขาบอกว่ายานี้เป็นยาอันตราย ไม่อยากให้ใช้ที่ รพ.สต. อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยมา รพ.ช้า รักษาช้า  จึงได้ไปค้นดูว่ามีคู่มือการดูแล หอบหืด หรือเปล่า ไปเจอหนังสือนี้เข้า อยากให้ทุกคนได้อ่านดูครับ แล้วลองมาคุยกันว่า จะเปิดกรอบยา ให้มีใน รพ.สต. หรือเปล่า อยากให้ทุกคนเปิดใจกว้าง ๆ ครับ


คลิ๊กที่รูปเพื่อ download


แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2551          สมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 4 ร่วมกับ สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย  ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
          ในหนังสือนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ  คือ แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคหืด ในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่  และ สำหรับเด็ก
          ในแต่ละส่วนจะพูดถุง  พยาธิกำเนิด  การวินิจฉัย โดยใช้ ประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา ซึ่งเป้าหมายของการรักษาคือ
          1. สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบลงได้
          2. ป้องกันไม่ให้เกิดการกำเริบของโรคอีก
          3. สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับหรือใกล้เคียงคนปกติ
          4. หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากยารักษาโรคหืดให้น้อยที่สุด
          5. ป้องกันหรือลดอุบัติการณ์กรเสียชีวิตจากโรคหืด
ซึ่งการจะให้บรรลุตามเป้าหมายต้องมีการดำเนินการดังนี้
          1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติให้ร่วมมือในการรักษา
          2. แนะนำวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
          3. ประเมินความรุนแรงของโรคหืด
          4. จัดแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
          5. จัดแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน
          6. จัดระบบให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่อง
          7. การรักษาผู้ป่วยในกรณีพิเศษ เช่นผู้ป่วยจะผ่าตัด ผู้ป่วยจมูกอักเสบภูมิแพ้ ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
          ในหนังสือนี้จะมีรายงะเอียดของแต่ละแนวทาง ที่เป็นไปในทางปฏิบัติด้วย ในด้านการรักษาก็มีการแนะนำเป็นขั้นตอน จากเบาไปถึงความรุนแรงระดับต่าง ๆ
วิเคราะห์          หนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางที่ดี ในโรงพยาบาลระดับตำบลที่ไม่มีอายุรแพทย์ ประจำ เพราะมีแนวทางและวิธีการชัดเจน รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วย  สำหรับ รพ.สต. อาจจะอ่านยากไปหน่อย แต่ ถ้าเอาเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดกรอง การประเมินความรุนแรง เพื่อการส่งต่อก็ OK ครับ

ท่านที่สนใจสามารถ  download หนังสือ   

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น