ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

10 บัญญัติ สร้างสุขผู้สูงวัย

          ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้ว มีผู้สูงอายุ มากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากร ทำให้งานสาธารณสุข เริ่มเข้ามามีส่วนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ หรือมีกิจกรรมด้านผู้สูงอายุมากมาย  มีแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุ ก็มีหนังสือ หรือคู่มือออกมาหลายเล่ม
          หนังสือเล่มนี้ นำหลักการไปอิงกัยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เพื่อไม่ต้องมีแนวทางใหม่ ๆ แต่ประยุกต์หลักที่มีอยู่เดิม คือสุขบัญญัติแห่งชาติมาใช้ได้ค่อนข้างดี หนังสือนี้ตีพิมพ์ช่วง เม.ย. 2551 เป็นแนวทางที่ดี สั้ง ๆ ง่าย ๆ

  (คลิก ที่ปกหนังสือ เพื่อ download)


 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการในการดูแลผู้สูงอายุ

           1.   รักษาความสะอาด ร่างกายและสิ่งของ
           2.   รักษาอนามัยช่องปาก
           3.   รักษามือให้สะอาดอยู่เสมอ
           4.   เลือกสรรอาหารที่เสริมพลังกาย
           5.   รู้เท่าทันอบายมุข
           6.   สร้างสัมพันธ์ของครอบครัวให้อบอุ่น
           7.   ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท
           8.   ออกกำลังกายได้ทุกวัน และต้องตรวจสุขภาพทุกปี
           9.   ทำจิตใจ ร่าเริม แจ่มใส อยู่เสมอ
           10. รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สังคม

ท่านที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้   สามารถ   Download ได้ที่นี่

พาแลง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2556 11:48

    เป็นสุขบัญญัติแห่งชาติ แล้วต่างกันยังไงค่ะ
    เฉพาะในรายละเอียดใช่ไหมค่ะ

    ตอบลบ